Videosamtaler mellom Lync og Skype er lansert.

Skye-Lync-video-1024x554Som de fleste vet er Lync på vei til å bli Skype for business. Dette vil skje første halvår 2015, men det har allerede vært mulig en periode å ha samtaler og Chat mellom Lync og Skype. I går lanserte Microsoft også muligheten for videosamtale mellom systemene. Foreløpig kun mot nyeste Skype klient på Windows plattform, men de jobber for raskest mulig å få til det samme mot alle plattformer. Les mer på Office blog her

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Blir HINT Norges mest fleksible høgskole?

SmartromHINT satser stort på tekniske løsninger som gir studenter og lærere fleksibilitet. Prosjektet «Campus i skyen» har pågått en periode og vi er nå i ferd med å digitalisere alle undervisningsrom. Rommene vi kaller Smartrom gir like muligheter for studenter som deltar via nett som de i klasserom. Det betyr at de ser og hører foreleser, får krystallklart bilde av det som skrives på tavle og presenteres, kan stille spørsmål muntlig eller via Chat og kan delta i diskusjoner i klasserommet. I løpet av høsten vil 40 klasserom og auditorier bli Smartrom og målet i prosjektet er alle 70 undervisningsrom på våre 4 campus.

Et mindre antall slike rom har vært med oss en periode og en del studier har begynt å utnytte mulighetene. Her er noe av fleksibiliteten de har oppnådd:

  • Studentene har fått frihet til å delta på undervisning i klasserom eller på nett.
  • Studier har samkjørt undervisning mellom heltid- og deltidskull og spart tid og ressurser. Heltid var i klasserom og deltid på nett.
  • Studenter som på grunn av graviditet, helseproblemer, flytting eller annet har likevel kunnet fullføre studiene ved i større grad å delta via nett.
  • Gjesteforelesere fra Norge og utland har via nett forelest til klasse fysisk tilstede.
  • Studenter har via opptak fått repetert eller sett undervisning de gikk glipp av live.
  • Lærere på Namsos har samtidig undervist i klasse fysisk tilstede på Namsos, klasse fysisk tilstede i rom på Stjørdal og studenter på nett.
  • Lærere har kunnet gjennomført undervisning på annen campus selv om de var forhindret av å reise i mellom.
  • Studenter har via nett tatt fag i annet kull sammen med studenter fysisk i klasserom.
  • HINT lærere på reise, hjemmekontor eller annet sted har hatt undervisningssøkt.
  • Osv.

Se en presentasjon av prosjektet er og hvilke muligheter det gir her Campus i skyen presentasjon

De tekniske løsningen har blitt utviklet i tett samarbeid mellom IT, studenter og lærere som underveis har brukt løsningene i sin undervisning. Vi startet med å prøve å formidle det som foregikk i klasserommene med analoge tavler via dyrt kamera og lydutstyr, men kvaliteten ble ikke god nok. I den endelige løsningen er analoge tavler erstattet med Smartboard. Lync er en annen sentral komponent i løsningen og brukes både til live kommunikasjon og opptak av forelesninger. Smartrom er det siste tilskuddet til en allerede sterk satsning på bruk av Lync til undervisning og samarbeid. Lærere og studenter kjenner derfor denne delen av løsningen godt.

En slik satsning uten et sterk IT-teknisk og IKT-pedagogisk støtte ville vært garantert fiasko. Det er derfor opprettet en ny IKT-pedagogisk avdeling som nå kurser fagansatte i hvordan utnytte mulighetene. I tillegg er IT-avdelingen styrket slik at vi kan gi god brukerstøtte og være proaktiv i drift av løsningen.

De fleste lærere er nå i ferd med å gjennomføre kurs i bruk av Smartrom. Dette i tillegg til erfaringsutveksling med de mange som allerede har utnyttet mulighetene gjør oss optimistiske. At den digitale satsningen er bestemt og drives fra toppen er også til god hjelp.

Det er selvsagt opp til hvert enkelt studie hvordan de legger opp undervisningen, men vi har tro på at vi kan bli ledende i Norge på å tilby fleksibilitet tilpasset den enkelte student og lærer.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Cisco vil komme med støtte for skjermdeling mellom Lync og deres AV utstyr.

cisco-telepresence-system-3010-photo-03Cisco har nå kommet med et forvarsel om at de vil tilby en løsning for skjermdeling mellom Lync og deres videokonferanse utstyr. De forteller at det blir mulig på eksisterende utstyr med en fremtidig Software oppdatering. Det gjenstår å se hvor langt tilbake i tid de vil støtte sitt utstyr, men det er uansett en gledelig og svært etterlengtet nyhet. Les mer på Deres blogg her

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Timeout utfordringen i Office 365 Lync webklient er løst.

klokkeVåre studenter som har vært aktive brukere av Lync webklient har hatt utfordringer med å bli kastet ut hvert 10 minutt. Dette har kun skjedd når alle i konferansen har brukt webklient og ingen har delt innhold. Timeout var en global innstilling satt i Office 365 for alle brukere.

I forbindelse med vår deltakelse i Lync klient TAP program kom vi i direkte kontakt med ansatte i Skype/Lync produkt team. Vår tilbakemelding på utfordring med Webklient ble tatt på alvor og i Office 365 oppdateringen i slutten av mai ble timeout fjernet for alle verdens brukere. Det er godt å vite at det er mulig for lille oss å få gjennomslag for en slik global endring og studentene vil helt sikkert sette pris på endringen.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvordan veilede brukerne til best mulig kvalitet i Lync?

MentorI sanntidssystem som Lync, Skype og Cisco Jabber kan brukerne på farten oppleve store forskjeller i samtalekvalitet. De kan også erfare å selv ha god kvalitet mens mottaker har problemer med å forstå hva som blir formidlet. Det er naturlig de da skylder på systemet, mens problemene nesten utelukkende skyldes dårlig nett eller utstyr. Utfordringen for oss som skal hjelpe er på en enkel måte å forklare hvordan de skal opptre. Sean Wilson i Microsoft har laget en meget god veiledning til brukerne. Vi vil lage en tilsvarende for våre ansatte og studenter, og vi har stor tro på at dette vil være til god hjelp.

Se veiledning laget av Sean under.  Trykk på bilde for at det skal bli større.
Hvordan bruke Lync

Lysark over ble hentet fra en presentasjon Sean hadde på Lync konferansen 2014 som dere kan se her

Tusen takk Sean!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Skype lyd kodek implementert i Lync.

LyncAndskypeMicrosoft jobber målrettet med å få Lync og Skype fullintegrert. Dagens kommunikasjon mellom Lync og Skype brukere er avhengig av en gateway løsning i skyen. I løpet av året vil kan man kommunisere direkte (peer to peer) mellom klientene med lyd og video uten gateway. Dette krever felles kodek hvor Skype nå har implementert Lync sin video kodek, mens Skype lyd kodek er implementert i Lync. Mange mener at Skype gir best lydkvalitet over internett og med Skype og Lync er i samme avdeling ser vi de henter det beste fra begge verdener.

Lync og Skype har et stort antall kodek for lyd og bilde med forskjellige formål. Et dypdykk i tema og hva som er på gang nå kan leses i blogg artikkel fra Microsoft MVP Jeff Schertz  her

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

3 forbedringer som må til i Lync for våre studenter.

frustratedstudentSiden 2011 har vi brukt Lync som et verktøy i undervisning, student samarbeid og veiledning. Lærere og studenter har stort sett vært fornøyd og mange studenter har fått en meget fleksibel studenthverdag. De har samtidig fått nærhet til lærer og medstudenter uavhengig av sted. Volumet har økt betrakelig dette året hvor nå 20- 30% av våre ca. 4500 studenter bruker Lync i en eller annen form. I denne forbindelse har det dukket opp 3 utfordringer som skaper frustrasjon blant studentene. Trolig er disse utfordringene ikke noen stort problem for Microsoft å løse og det bør gjøres så fort som mulig.

1. Time-out på 10 minutter i webklient med Lync konferanse mot Office 365.

Med det store volumet studenter ble det har vi ikke kapasitet til å hjelpe de med installasjon og innlogging til Lync klienten. De fleste studentene deltar derfor i undervisning og gruppearbeid fra Web klient. Problemet er at når alle er logget inn med webklienten blir alle kastet ut etter 10 minutter hvis det ikke deles innhold. Det skaper stor frustrasjon når studentene blir kastet ut gang på gang. Dette er en by design sak i Office 365 som må endres.

2. Mulighet for å delta som gjest fra Lync fullklient til Windows og Mac

Studentene har nå mulighet til gratis å laste ned Office 2013 pakken som også inkluderer Lync 2013 klient. Hvis de så skal delta i Lync konferanse dukker Lync klienten automatisk opp når de trykker på møtelenke. Pålogging til Lync krever at de først legger inn e-post adresse for så å legge inn studentnummer på brukernavn. Dette gjør at mange får problemer og dermed ikke får deltatt på undervisning. Hvis Microsoft på samme måte som de har gjort for mobilklientene gjør det mulig å delta som gjest er denne utfordringen løst.

3. Når man klikker på konferanselenke er det ofte tilfeldig om konferanse åpens i Lync klient eller web versjon.

Hvis man har Lync klient installert og klikker på en vanlig konferanselenke skal konferansen åpens i Lync. Ting oppfører seg ikke konsekvent da det for noen brukere i stedet åpnes i web versjonen. Dette er avhengig av nettleser og ofte versjon av nettleser. Vi har ingen kontroll over hvilket utstyr og nettleser studentene sitter på og det blir derfor vanskelig å hjelpe og frustrasjon hos studentene. Microsoft må lage en mer robust start av konferansene slik at ting oppfører seg konsekvent uavhengig av nettleser og versjon.

Til slutt.
Vi er meget godt fornøyd med Lync som Unified Communications løsning til ansatte og studenter. De tre sakene over har derimot vedvart over tid da det kanskje ikke er noen stort problem i bedriftsmarkedet. Som sagt er det trolig ikke store sakene å løse for Microsoft, men det har stor betydning for våre studenter som er i BYOD verden. Her har vi helt andre utfordringer enn for de ansatte som er et mindre antall og hvor vi har bedre kontroll på deres utstyr.

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar