Første titt på Lync 2013

Det har vært en hektisk skolestart med mange studier som ønsket å ta i bruk Lync i undervisningen. Ting har nå roet seg litt ned slik at vi har fått anledning til å ta en titt på Office 2013 preview som inkluderer Lync 2013. Vi vil her oppsummere hvilke nye funksjoner vi ser mest frem til i den nye versjonen, som trolig blir lansert mot slutten av året.

Vår utprøving av Office 2013 gjøres med customer preview versjonen av Office 365. En nyinstallert Windows 7 maskin blir brukt til formålet. Vi tester også installasjon av Office 2013 på jobb pc med Office 2010 og Lync 2010 klient. Det er mange forbedringer og nye funksjoner og her vil vi skrive om de som trolig får størst betydning for vår organisasjon.

Streaming teknologi for programpakke
Første positive overraskelse kom under installasjonen av Lync. Dagens Lync 2010 klient til studenter fra Office 365 er en vanlig Windows installasjonspakke. Vi har hatt noen utfordringer med studenter som har fått feil under installasjon på grunn av manglende patcher eller andre programvarefeil. Den største utfordringen ved feilsøking er at vi ikke har kontroll over hva som ligger inne på deres private datamaskiner. Det er derfor gledelig å se at ny Office med Lync bruker streaming teknologi, som trolig betyr at programmet har sitt eget virtuelle område. Mest sannsynlig vil dette føre til mye mindre problemer under installasjon.

Lync Mac klient følger Office for Mac som har sitt eget versjonsløp. Om ny versjon vil være streamet vet vi ikke, men for oss har det trolig ingen betydning da brukerne ikke har hatt tilsvarende problemer der. Vi vet ikke når denne klienten kommer, men frem til da fungerer dagens Lync klient helt fint mot den nye serverversjonen.


Lync 2013 blir streamet ned til datamaskinen under installasjon.

Du kan kjøre Office 2013 preview og Office 2010 på samme datamaskin. Dette betyr også at man kan kjøre Lync 2010 og Lync 2013 sammen, men selvsagt ikke startet samtidig. Lync 2013 klienten er tilbake kompatibel som betyr at du kan koble den både mot ditt eksisterende Lync 2010 servermiljø og Lync 2013 preview. Det er også mulig å kjøre andre veien med Lync 2010 klienter for PC og Mac mot Lync 2013 servermiljø.


Lync 2013 koblet mot vårt eksisterende Lync 2010 miljø.

Lync web app som støtter PC, Mac og senere mobile enheter.
For oss er dette en av de største nyhetene i Lync 2013. Dagens web applikasjon har støtte for chat og skjermdeling, mens den nye gir en fullverdig opplevelse med lyd og video opp til HD kvalitet.

Web klienten støtter både PC og Mac og brukere uten Lync utenfor vår organisasjon kan for eksempel delta i møter, web konferanser eller sendinger av arrangementer (broadcasts). Ved sendinger er det nå mulig å hindre sending av lyd og bilde fra deltakere og samtidig åpne muligheten for de som skal presentere.


Nye valg under opprettelsen av web møter som gjør det mulig med enveis sendinger til mange deltakere.

Dette gir oss store muligheter til ansatte i eksternt samarbeid og ikke minst i undervisningen. Med en så tilgjengelig web konferanse fra den ansatte sin «fasttelefon» gir det rom for å tenke kreativt i forhold til nye studier, gjesteforelesere, samarbeid mellom skoler osv.


Lync web app påloggingsside på Mac.


Web app vist i speaker view.

Etter lansering av Lync 2013 vil det trolig bli lansert tilsvarende fullverdige mobile apps med VOIP og video støtte for iOS, Android, Windows Phone osv.

Lync web apps vil trolig bli en stor konkurrent til verktøy som AdobeConnect, WebEx og GoToMeeting. For organisasjoner som har Lync eller har planer om systemet vil det være spesielt vanskelig å forsvare den ekstra kostnaden og opplæring på to web konferanse løsninger.

Visning av flere videokilder.
I dagens Lync versjon ser brukerne kun «active speaker». Dette fungerer godt i møter for ansatte eller i meningsutvekslinger mellom studenter og lærer. Studentene er også fornøyd med mottak av forelesninger hvor de kun ser lærer, men for den som underviser krever det tilvenning. Utfordringen er at lærerne kun ser en person og derfor ikke får den feedback de er vant med fra klasserommet.

I Lync 2013 under galleri visning vil video av de 5 siste som har snakket dukke opp og i tillegg vil man se bilder av de resterende i konferanse. Lærere vil trolig føle at de får en mye bedre kontakt med sitt publikum i monolog situasjoner under forelesningen.


Konferanse i galleri visning med 2 samtidige deltakere. Det er mulig med visning opp til 5 deltakere.

Sett fra en student sin side kan det under forelesning være best å se kun foreleser. Dette er mulig via visningen «Vis foredragsholder». I tillegg finnes visningen «presentasjonsvisning» som kun viser presentasjon. På full klient finnes også visningen «kompakt visning» som kun viser bilder av deltakerne.


Trolig en foretrukket visning for student med visning av foredragsholder.

En del studenter og ansatte velger og ikke slå på kamera og hvis de sier noe er det videobilde av den som snakket sist som fortsatt vises. Dette kan være forstyrrende og i Lync 2013 dukker da i stedet personens Lync stillbilde med navn opp. Dette vil trolig gjøre dialogen i Lync konferanser enda bedre, spesielt ved undervisning hvor det er mange deltakere.

Støtte for tradisjonell videokonferanse standard.
Mens Lync 2010 har vært benyttet en proprietær video standard har de nå i samarbeid med Polycom fått inn støtte for H.264 SVC og AVC standard. Dette skal i teorien bety at man kan ringe opp tradisjonelt videokonferanse utstyr til alle leverandører. Her er derimot mye ukjent i forhold til om det går direkte eller om det er nødvendig med Gateway løsninger. Det vi har hørt er at det fortsatt vil kreves en GW, men at det ikke er nødvendig med den prosessorkrevende videokonverteringen. Dette betyr trolig at konverteringen kan bli gjort i Software eller i en mye billigere hardware boks enn dagens løsninger. Polycom og Lifesize er partnere med Microsoft og mot disse vil det nok ganske sikkert bli mulig med direkte oppkobling.

Microsoft går nå bort fra sin propritære RTV protokoll og over mot etablerte standarder og det er også opp til de andre leverandørene å få på plass en gateway fri integrasjon. En meget god artikkel som forklarer Microsoft implementasjon av video standard og utfordringer som gjenstår kan leses her

Skype integrasjon
Microsoft har kjøpt opp Skype og jobber hardt for å få på plass en fullverdig integrasjon mellom Lync og Skype. Ved lansering vil det trolig være på plass med lyd, chat og presence, mens video og forhåpentligvis skjermdeling vil komme senere. Vi kjenner ikke til at det finnes noen integrasjon på plass i preview versjonen.

Presistent Chat
I vår organisasjon som i de fleste andre har antallet e-poster blitt så stor at det går utover produktiviteten. Dette gjelder alle, men spesielt personer i ledende stillinger som må lese et stort antall e-poster hvor de er kopimottakere til innhold som egentlig ikke angår dem. Vi har hørt eksempler på ledere hos oss som mottar 70 e-post daglig som må leses og eventuelt besvares. I en annen organisasjon hvor fenomenet er bedre undersøkt bruker ledere mellom 5 og 20 timer hver uke på å lese og svare på e-post. Andre mener også at e-post er avleggs

Lync 2013 har en løsning kalt Group chat som er en del av den vanlige klienten. Denne tror vi ved med riktig forankring, opplæring og fokus fra ledelse vil kunne kraftig redusere antallet interne e-poster. Her kan avdelinger, prosjekter, grupperinger og andre ha egne forum hvor den enkelte kan legge til, lese og besvare når ønsker. I motsetning til Lync Chat vil innholdet bli lagret og søkbart. For oss på IT kan for eksempel en egen gruppe for Helpdesk få ned antallet e-post som går til hele avdelingen, men som kun angår deler av den. Man kan melde seg ut og inn av grupper man har tilgang til.

For studenter hadde det også vært suverent med tilsvarende funksjonalitet. Studiene og kollokviegruppene bruker i dag ofte grupper i Facebook som er meget enkelt, men neppe sikkert og spesielt gunstig. Vi tror Presistent Chat er løsningen som vil oppleves vel så enkelt som grupper i Facebook da de bruker Lync fra før til direktekommuikasjon. Dessverre vil Persistent Chat ved lansering kun bli tilgjengelig på den interne ansatt løsningen, men vi håper Microsoft etter en tid også gjør den tilgjengelig for Office 365 for education.

Lync persistant chat integrert i Lync 2013 klient.

Lync 2010 har en tilsvarende løsning kalt Group chat , men denne krever egen klient for sluttbruker. Vår vurdering er derfor at det er først med den integrerte Lync 2013 versjonen ting blir så enkelt for sluttbruker at det er mulig å få de til å endre adferd.

Forbedret opptakskvalitet
Lærere og administrativt ansatte har begynt å ta i bruk opptaksfunksjonen i Lync. For den vanlige bruker er det meget enkelt med et klikk, i Lync klienten som de allerede kjenner godt. Opptak av forelesning, screencast, tilbakemelding på arbeidskrav osv. er eksempler på hva det brukes til. Studentene er fornøyd, men opptakskvaliteten spesielt på lyd er etter vår mening ikke mye å skryte av. Dette skyldes at de har komprimert opptaket for mye for å få ned størrelsen.

I Lync 2013 har de gjort ulike kvalitetsforbedringer. Video datahastighet er økt fra 82 kbps til 410 kbps mens bithastihet er økt fra 98 kbps til 506 kbps. Lyd bithastighet er økt fra 16 kbps til 96 kbps mens hastigheten fra 16 kHz til 44 kHz. I to testopptak på 1 minutt med Lync 2010 og Lync 2013 økte størrelsen fra 754 kb til 3.82 MB. I teorien skulle denne endringen gi en stor forbedring i kvalitet. Testen viser en forbedring, men ikke så stor som forventet.


Start av Lync opptak fra Lync 2013 klient.


Lync 2013 opptaksbehandlig. Arkfanen Lync-opptak har nå blitt fjernet fra opptaksbehandlig. Filene ser likevel ut til å bli konvertert etter opptak, men utformat er nå .mp4 i stedet for .vmw

For å få et svar på opptakskvalitet som er viktig for oss ble det sendt en tilbakemelding via Lync 2013 preview feedback funksjon. Vi fikk svar av prosjektleder for opptaksfunksjonen i utviklingsteam. Etter å ha oversendt eksempler på opptak i Lync 2010, Lync 2013, Camtasia relay og Screen-o-Matic fikk vi følgende svar.

We have received it and will listen to it on our end to hear the difference 🙂

Thank you for taking the time to detail out the experience and your scenarios. We cannot guarantee that the quality improvements in 2013 will make your scenarios work as expected, but we will explore options for the future to enable higher quality audio options when recording. One of the concerns we have weigh this against is the size of the meeting recording. We have increased the size of the recording in Lync 2013 by a factor of ~6. While this is directly as a result of the various quality improvements this has also made several customers very unhappy since it inhibits their ability to be able to share the recordings more widely.

With that said, we will work towards some compromise or allow some user-controlled settings. No guarantees but it is on our radar 🙂

Thanks,
-Jehangir

Nærmere kjernen til de som sitter på løsningen for enda bedre kvalitet på opptak kommer vi neppe. Studentene klager ikke på dagens kvalitet og uavhengig av om de får til en ytterligere forbedring går kvaliteten opp i Lync 2013.

En annen fordel er at opptaksformatet endres fra .vmw til .mp4. I vår Mediasite hvor vi lagrer opptak er det en teknisk begrensning at man kan kun laste opp et format per område. Med Lync opptak i .Mp4 kan vi nå bruke samme område for Lync opptak og andre opptakere som for eksempel Camtasia studio. Camtasia kan være aktuelt for avanserte brukere som ønsker å redigere innhold før opplasting.

Konklusjon
I Lync 2013 har Microsoft helt klart lyttet til sine kunder. Lync 2o1o har fått en overveldende mottakelse i HINT og med de nye funksjoner og rettelser i Lync 2013, ser det ut til at de fleste ønskene om endringer fra våre ansatte blir hørt. Spesielt på grunn av bruk av Lync i undervisningen ønsker vi å oppgradere så fort det er forsvarlig. Vi har implementer telefoni, sentralbord, servicetelefoner osv. mot Lync og vi må først være helt sikre på at tilleggsprodukter fra 3 parts leverandører fungerer.

Studentene som har sin Lync i skytjenesten Office 365 for education er mer heldige. Microsoft strategi er først å oppgradere skytjenestene før de tilbyr serverprodukter til internt bruk. Heldigvis er det uproblematisk med Lync samtaler og konferanser mellom Lync 2010 og Lync 2013 brukere.

En annen artikkel om hva som er nytt i Lync 2013 kan ses her og informasjon om hvordan komme i gang med Office 2013 kan du finne her

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Lync. Bokmerk permalenken.

1 svar til Første titt på Lync 2013

  1. Flott artikkel, og bra at dere sier ifra til Microsoft om at lydkvaliteten bør forbedres i lydopptakene som gjøres internt i Lync. Svaret fra Microsoft er greit nok, hvis vi som brukere *selv* kan bestemme om vi ønsker å godta større filer i bytte for bedre lyd. La det komme allerede i Lync 2013, eller i det minste i første servicepack, eller om så det i R2-utgaven av denne :-). Ikke la det gå nye 3 år før dette fikses…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s