Kaffebord metoden via Lync

Cafee1Med kaffebord metoden lager man en kafésetting med flere bord. På hvert bord ligger en problemstilling og deltakerne fordeler seg tilfeldig rundt bordene. Etter en gitt tid bytter man bord slik at man til slutt har deltatt ved alle bordene og truffet alle deltakerne. Spørsmålet vi fikk var om dette var mulig å få til via Lync?

Bakgrunnen for at læreren på Grunnskolelærerutdanningen ønsket å gjøre et forsøk med denne metoden over nett var at det ikke ble tid på fysisk samling. Første tanke fra oss på IT var vel at dette kanskje var å strekke Lync strikken litt langt, men det var moro å gjøre et forsøk. Hvor mye kaffestemning og uformelle diskusjoner var det mulig å få til i en virtuell verden med studenter bosatt over hele Norge?

GLD_11H studenter_Bosetning
Her bor studentene på kullet for grunnskolelærerutdanningen.

Kaffebord metoden er mye brukt blant annet på foreldremøter i skolen, hvor målene er å få gode svar på forskjellige problemstillinger samtidig som foreldre blir bedre kjent. En uformell setting hvor man blir nødt til å forholde seg til alle i gruppen og ikke bare de man kjenner fra før.

Lærerstudentene som har gått på studiet i 1 1/2 år har utenom praksisperiodene Lync undervisning 2 dager per uke og fysiske samlinger. De kjenner derfor hverandre godt, men har mest kontakt med studentene i sin kollokviegruppe.

Forberedelser
I Fronter rom for kullet har vi i tillegg til Lync klasserom 6 grupperom som normalt brukes av kollokviegruppene. Vi foreslo for lærer at hun skulle bruke disse «kaffebordene» da de på samme måte som fysiske grupperom er åpne områder. (Fri tilgang for kullet med tilgang til Fronter rom)

GLD_11_grupperom
Lync grupperom i Fronter

For å legge ut «spørsmålsarkene» på «bordene» foreslo vi Lync tavledeling. Lync tavle egnet seg trolig til denne type «brainstorming» hvor alle kan skrive og tegne fra sin egen datamaskin på en felles tavle. I hvert Lync grupperom delte lærer ut 6 tavler med samme spørsmål slik at alle grupperinger på bordet startet med blanke ark (Ikke ulikt flippover i den fysiske verden)

Alle som var med rundt bordet kunne skrive og tegne samtidig på samme tavlen ved å bruke menyvalgene som vist nederst til venstre i bilde under. Lærer kunne når de var ferdig lagre hver enkelt tavle i som et bilde eller .xps format (Tilsvarende på PDF)

GLD_11HKaffebordmetoden
Lync deling av tavle.

Kaffe og servering ble det vanskelig å få til virtuelt så dette måtte deltakerne stå for selv 🙂

Gjennomføring
Lærer ga først studentene er introduksjon i opplegget før hun ba de gå til et tilfeldig grupperom. Regelen var at antallet i gruppene ikke skulle overstige 4 personer. Hun hadde satt opp et tidsskjema slik at de fikk 15 minutter i hver gruppe før de skulle gå videre til neste bord.

Læreren hadde selv via Lync gått inn på hvert av grupperommene og hadde dermed et Lync vindu for hvert grupperom. Hun kunne til en hver tid se hva som ble skrevet på tavlen i alle rom og kunne høre lyd og videosamtale fra et rom. Når hun ville høre på samtalen i et annet rom var det bare å trykke på «Fortsett samtalen» i dette.

GLD_11HKaffebordmetoden_Grupper
Lærer har til en hver tid full oversikt over hva som foregår i gruppene. 

Formen var helt ny for studentene i tillegg til at de måtte forholde seg til det tekniske å bytte og finne et rom med færre enn 4 deltakere. I første runde gikk det derfor litt tid før de kom i gang, mens de neste rundene var det mange grupper som hadde meget gode diskusjoner. Det gikk også trått i noen grupperinger som det trolig også ville ha gjort hvis man satt rundt samme bord. Studentene byttet bord som avtalt på planen og holdt på fra ca. 0930 til 12:00

Oppsummert
Etter de var ferdig hadde studentene og lærer en oppsummering. Læreren som var flue på veggen i gruppene synes det i mange grupper var meget gode diskusjoner. Studentene som uttalte seg likte formen og syntes det var givende og lærerikt å diskutere med andre enn de vanligvis gjorde i kollokviegruppene.

Det ble litt rot ved bytte av rom med skjev fordeling på antallet personer i hver gruppe. Noen grupper hadde flere enn de 4 personene mens i andre var bare 2 eller færre. Neste gang ønsket de seg at læreren i tillegg til å sette opp en tidsplan for når de skulle bytte grupper også skrev hvem som skulle til hvilken gruppe.

Teknisk var det noen som slet med gruppebytte uten at vi helt fikk tak i hva som var problemet. Trolig var årsaken at de var litt forvirret rundt det med å ha flere samtalevinduer oppe og se hvilket som var aktiv.

I Lync møter er vanskelig å få til en like løssluppen stemning som om man er tilstede fysisk. Trolig vil Lync 2013 hvor man ser alle deltakerne gjøre det mer naturlig, men heldigvis vil det aldri bli bedre enn fysiske samlinger. Fordelen er at man holder seg mer til tema og trolig kan få vel så gode faglige diskusjoner som i et fysisk møte, hvor ofte alt for mye tid går bort til utenomsnakk.

Her er et eksempel på et av de 6 spørsmålene og hva en gruppering kom frem til på de 15 minuttene de hadde til rådighet.
GLD_11HKaffebordmetoden_Grupperesultat
Trykk for å se et større bilde.

Konklusjon
Om metoden fungerer over Lync er det opp til studentene og lærerne å avgjøre, men sett fra utsiden fungerte mye bra. Det var selvsagt litt innkjøringsproblemer og enkelte ting som for eksempel bordbytte må sikkert tilpasses nettformen. Variasjon for en student som sitter to hele dager på nett i uken tror vi er kjærkommen, og kanskje vil også formen gi studentene økt læring.

Læreren ser ut til å ha god oversikt over hva som foregår i gruppene, i og med hun kan se alt som blir skrevet og lytte på diskusjonene uten å høre bakgrunnsstøy fra de andre gruppene. Sammenlignet med et klasserom med mange grupper vil trolig studentene også oppleve det er enklere å konsentrere seg om det som foregår i sin gruppe.

I forhold til fysisk samling har alle via tavledeling mulighet til å bidra i skriveprosessen. Fordelen med dette kan være at gruppen jobber mer effektivt, deltakerne får skrevet synspunktene med egne ord og de som er mer reservert kanskje bidrar mer.

Det er veldig givende og morsomt å jobbe med lærere som presser grensene våre på det tekniske i pedagogikkens tjeneste.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Lync. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s